Energiemanagement

 

Groene energiecentrale
Het produceren van energie is een zeer grote nevenactiviteit van de huidige tomatenteelt. LEMA tomaten produceert met één Warmte Kracht Koppeling (WKK) energie voor zo’n 5.000 huishoudens. Deze machine haalt energie uit aardgas, met als restproducten warmte en CO2. De restproducten worden in de kwekerij gebruikt en de energie levert LEMA tomaten terug aan de energiemaatschappij. Daarnaast wordt de stroom voor de belichting van de eigen WKK afgenomen. Eigenlijk staat er een groene energiecentrale bij LEMA tomaten!

Werking WKK
De gasturbine van de WKK zet een wisselstroomdynamo in beweging waardoor elektriciteit wordt opgewekt. Door de beweging van de dynamo ontstaat warmte. Een koelvloeistof zorgt ervoor dat de dynamo niet oververhit raakt en een warmtewisselaar haalt de warmte weer uit de koelvloeistof. Deze warmte wordt gebruikt voor het verhitten van het water tot ±95°C. Dit water wordt overdag opgeslagen in een grote watertank en bewaard om ‘s nachts de kassen te verwarmen.

 

 

CO2
Zoals bij elke motor of gasverbranding, komt er CO2 en andere verbrandingsgassen vrij. Deze worden eerst door een rookgasreiniger gehaald om de voor de planten giftige gassen eruit te filteren. De CO2 die dan overblijft, wordt de kas in geblazen. Als de WKK niet aanstaat is het ook mogelijk om rest-CO2 af te nemen van OCAP. Deze CO2 van OCAP levert ook een besparing van aardgas en uitstoot op, dus weer goed voor het milieu. De tomatenplanten zetten de CO2 onder invloed van zonlicht om in suikers en water. Hoe meer zon, hoe meer suikers en water er geproduceerd worden. De suikers gebruikt de plant later weer om te groeien.

Aardwarmte Trias
LEMA tomaten is deelnemer in het aardwarmteproject Trias Westland. In de aardbodem zitten natuurlijke, waterhoudende grondlagen. Hoe dieper, hoe warmer het water in de aarde is. Om gebruik te maken van aardwarmte oftewel geothermie, worden er twee leidingen 4 kilometer de grond in geboord. Eén om het warme water van ca. 140°C naar de oppervlakte omhoog te pompen en een tweede leiding brengt het afgekoelde water weer terug de diepte in. Geothermie is een duurzamere energiebron dan aardgas. Geothermie gebruikt weinig elektriciteit (alleen voor het rondpompen van het water) en er is nauwelijks uitstoot van CO2, stikstof, zwaveldioxide en fijnstof. LEMA tomaten verwacht in najaar 2018 te starten met aardwarmte.


Trias

Optimaal rendement
Naast aardwarmte wordt de energie uit aardgas in de tuinbouw ook optimaal benut; er wordt een rendement behaald van zo’n 90 tot 95%. De grote energiecentrales behalen een rendement van slechts 45%. Deze energiecentrales gebruiken de warmte nauwelijks en de verbrandingsgassen worden ongebruikt uitgestoten. In vergelijking met grote energiecentrales doen tuinbouwbedrijven het dus veel beter.

Rijden zonder brandstof
Wie in een auto zonder brandstof rijdt, draagt bij aan een beter milieu. LEMA tomaten vindt dat belangrijk en daarom rijdt Ruud in een deels-elektrische auto. Zijn auto wordt naast de WKK opgeladen. Zo kan Ruud de hele week, van huis naar het bedrijf en terug, rijden zonder gebruik te maken van een druppel brandstof. Ook weer goed voor het milieu!

WKK