On the way to PlanetProof

 

Topkeurmerk voor duurzame producten
‘On the way to PlanetProof’ is per 2019 de nieuwe en internationale naam voor Milieukeur agro/food producten. In juli 2019 heeft LEMA tomaten, als één van de eerste tomatenkwekers, het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ ontvangen. De tomaten van LEMA tomaten voldoen aan de strenge eisen van dit keurmerk en daar zijn zij uiteraard erg trotst op!

Wat is On the way to PlanetProof?
Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof bewijst (‘Proof’) dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. Met On the way to PlanetProof streven boeren en tuinders ernaar om hun manier van werken in balans te laten zijn met de draagkracht van onze planeet. Dat is een proces van steeds verdere stappen zetten om onze aarde minder te belasten (‘On the way to...’).
Het keurmerk kun je tegenkomen op zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen. Het bewijst (‘Proof’) dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier.Wie mogen het keurmerk On the way to PlanetProof gebruiken?
Alléén boeren en tuinders die aan strenge eisen voldoen, mogen het keurmerk On the way to PlanetProof gebruiken. Deze leveranciers worden gecertificeerd als ze op duurzamere wijze produceren of telen. Ook handelaren, verpakkers en bewerkers van producten moeten aan de PlanetProof criteria voldoen. Dit wordt allemaal gecontroleerd door externe onafhankelijke partijen.
On the way to PlanetProof boeren en tuinders werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, circulair afval verwerken en recyclen. De eisen voor PlanetProof worden ieder jaar herzien en waar mogelijk aangescherpt.

On the way to PlanetProof zet in op zes gebieden:
Bodem, landschap & biodiversiteit
Klimaat
Water
Energie
Productie & consumptie
Diergezondheid en –welzijn

PlanetProof boeren en tuinders besteden aandacht aan al deze gebieden.

LEMA tomaten en On the way to PlanetProof
Uiteraard doet LEMA tomaten dit niet alleen. LEMA tomaten werkt samen met verschillende leveranciers om zo duurzame, gezonde verse cocktail trostomaten te telen.
Grodan, in het bezit van het EU-milieukeurmerk en het RHP-keurmerk, levert aan LEMA tomaten de juiste substraatmat. Ieder ras vraagt om een andere teeltmethode en daarbij passende steenwolmat. Next Generation 2.0 (NG2.0) is de nieuwste substraattechnologie van Grodan. Voordelen van deze technologie zijn dat het water nóg uniformer in de mat verdeeld wordt. Ook de continue aanmaak van nieuwe wortels in zowel het blok als de mat levert een gezonder en groeikrachtiger gewas op gedurende het gehele seizoen. Deze pluspunten worden omgezet in meer opbrengst, een betere vruchtkwaliteit en maakt de teelt minder gevoelig voor ziektes. Door middel van deze technologie gebruikt LEMA tomaten ook minder water en voedingsstoffen.Met de ontwikkeling van een innovatieve recyclingservice zorgt Grodan ervoor dat gebruikte substraten een tweede leven krijgen.
Grodan zorgt in Nederland voor recycling van 100% van de verkochte producten. Telers leveren gebruikte steenwol matten aan bij een recyclebedrijf waar de drie componenten worden gescheiden voor verwerking tot andere producten:
• Plantenresten worden verwerkt in compost
• Plastic granulaat wordt o.a. gebruikt voor de productie van afvalzakken
• Steenwol wordt gezuiverd en in een energiearm proces verwerkt tot grondstof voor de baksteenindustrie.

Het klimaatmanagement wordt geregeld in samenwerking met Hoogendoorn Growth Management. De duurzame en gebruiksvriendelijke automatiseringsoplossingen, zoals bijvoorbeeld een klimaatcomputer, die zij leveren zorgen voor een optimale teeltproductie, een hoogwaardige kwaliteit en rendement verhoging.
Wat betreft het watermanagement is LEMA tomaten koploper. Het drainwater wordt opgevangen, verzameld, gefilterd, ontsmet, vermengd met vers water en gevoed met meststoffen. Water en meststoffen worden hergebruikt en dat levert een aanzienlijke besparing op. In de situatie van LEMA tomaten wordt er geen restwater geloosd op het oppervlakte water en het riool. Zo ontstaat er een gesloten teeltsysteem en spreken we van nul-lozing. Per kilo tomaten gebruiken wij het minste water in heel de wereld!!
Op de volgende pagina’s kunt u lezen hoe LEMA tomaten zich inzet wat betreft biologische bestrijding en energiemanagement.

Waarom is On the way to PlanetProof belangrijk?
Wat we nú doen, heeft gevolgen voor later!! PlanetProof houdt rekening met mens, dier, natuur en milieu. Ook helpt ‘On the way to PlanetProof’ boeren en tuinders om doelgericht aan de Sustainable Development Goals van de United Nations te werken. Met ‘PlanetProof’ kies je voor duurzamere producten. Voor LEMA tomaten is het vanzelfsprekend om zich hiervoor in te zetten!